Actueel Wilt u aan de Collectieve AOV van uw MSB deelnemen? De keuze is aan u! Lees verder
Medisch Specialistisch Bedrijf Alle verzekeringen voor het Medisch Specialistisch Bedrijf Lees verder
Medisch Specialist Alle verzekeringen voor de Medisch Specialist Lees verder

Wat is uw positie?

Per 1 januari 2015 is de integrale bekostiging ingevoerd. Dit heeft in veel ziekenhuizen wijzigingen met zich meegebracht. Medisch specialistische bedrijven (MSB’s) zijn opgericht en organisatorische eenheden gevormd. De onderlinge samenwerking tussen het ziekenhuis en de medisch specialist is opnieuw vormgegeven.

De integrale bekostiging is in eerste instantie vanuit fiscaal oogpunt vormgegeven, maar er zijn ook organisatorische en bedrijfseconomische gevolgen. Een nieuwe structuur en een nieuwe werkwijze gaat gepaard met risico’s en onzekerheden over bijvoorbeeld aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid. Het is daarom van belang dat u inzicht heeft in de risico’s die u loopt in uw positie;

- Welke risico’s loopt u
- Kunnen de risico’s door het MSB gedragen worden
- Moeten de risico’s met het ziekenhuis gedeeld worden
- Moeten de risico’s overgedragen worden aan een verzekeraar

Door middel van risicomanagement geeft Sibbing Collectieft MSB’s, operationele eenheden en medisch specialisten inzicht in deze zaken staan wij u graag bij, bij het beperken of dekken van de risico’s.

Welke risico’s u ook loopt, wij helpen u graag met passende oplossingen.

Lees verder